Dzieciństwo

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 r. jako jedyne dziecko Stefanii i Stanisława Baczyńskich. Jego rodzice poznali się we Lwowie przed I wojną światową i pobrali w 1911 r.

Stanisław Baczyński urodził się 5 maja 1890 r. we Lwowie. Był synem powstańca styczniowego. W okresie studiów konstruował bomby dla rosyjskich socjalistów-rewolucjonistów. Aresztowany w Warszawie jesienią 1914 r. uciekł z więzienia i przedostał się przez front do Legionów Piłsudskiego. W 1915 r. wrócił do Warszawy. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w kampanii 1919 r. W czasie III powstania śląskiego kierował działaniami dywersyjnymi podgrupy destrukcyjnej „Południe”, Oddziału II Sztabu Generalnego WP. W 1924 r. był oficerem rezerwy 32 pułku piechoty w Twierdzy Modlin. | W latach 1929–1930 wydawał w Warszawie miesięcznik literacki „Europa” oraz publikował m.in. w czasopismach „Wiek  XX” i „Lewy Tor”. Od wczesnej młodości pisał i wydawał książki (powieść Wiszary, 1913). | Zmarł 27 lipca 1939 r. w Warszawie.

Stefania z domu Zieleńczyk urodziła się 3 grudnia 1889 (lub 1890) r. w Warszawie. Pochodziła ze zasymilowanej rodziny żydowskiej. Była córką rzemieślnika. Przed I wojną światową studiowała we Lwowie. Od 1918 r. pracowała jako nauczycielka metodyki i pełniła funkcję kierowniczki szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim. Była autorką podręczników. Pisała oraz przekładała z języka rosyjskiego i niemieckiego książki dla dzieci i młodzieży. | Po wojnie podjęła starania o wydanie drukiem poezji syna. W 1947 r. nakładem wydawnictwa „Wiedza” ukazał się tom Śpiew z pożogi w opracowaniu jej i Kazimierza Wyki. | Pozostawiła testament, w którym opiekunem twórczości poetyckiej i spuścizny malarskiej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczyniła Kazimierza Wykę. Ustanowiła też Stypendium im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla „młodego, utalentowanego, początkującego literata (poety) celem dostarczenia mu materialnej pomocy”. Przeznaczyła na nie honoraria za wydane książki – swoje, męża i syna. Organizację stypendium powierzyła Kazimierzowi Wyce, a do Komitetu Kwalifikacyjnego wyznaczyła Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Turowicza. Stypendium miało być udzielane „Polakom, bez brania pod uwagę ich przekonań politycznych i oczywiście – różnic wyznaniowych”. W 1948 r. przyznano je Tadeuszowi Różewiczowi. | Zmarła 15 maja 1953 r.

To odwaga – życie wzdycha tak ciężko
w pokoju opustoszałym z myśli
który każdy dzień czyściej
wygładza dla nich ze zmarszczek.
Jest pusto puściej dnia chodzącego bez Ciebie
ulicą obojętną kurzem jak co dzień.
I każdy dzień chodzi aleją przerażeń
i każdy jest jak obcość wybuchająca w codzienność.
Jak przechodzień
mija przyjaźń która odwisła od zdarzeń.
[…]

Elegia, dedykowana ojcu, sierpień 1939

Kiedy urodził się Krzysztof, jego ojciec przebywał na Śląsku Cieszyńskim. Wkrótce po urodzeniu dziecka Stefania wyjechała do Białegostoku, gdzie do 1922 r. pracowała jako nauczycielka. W 1925 r. wskutek domowych konfliktów Stefania wraz z synem przeniosła się do matki. Pod koniec lat trzydziestych małżonkowie mieszkali razem, ale życie rodzinne Baczyńskich nie należało do udanych. Z relacji świadków wynika, że Stanisław reagował na zachowania dziecka dość nerwowo. Krzysztof zaś był dzieckiem bardzo wrażliwym. Już jako kilkulatek starannie pisał, lubił rysować, wymyślał bajki. Wielka wrażliwość w połączeniu ze słabym zdrowiem (chorował na astmę) oraz nikły kontakt z ojcem sprawiły, że matkę i syna połączyła bardzo silna więź. | Dla podreperowania kondycji zdrowotnej matka zabierała go dwa razy w roku w góry i nad morze. W Bukowinie Tatrzańskiej zatrzymywali się w willi należącej do wujostwa Baczyńskich – Pauliny i Zygmunta Kmitów. | W drugiej połowie lat dwudziestych Krzysztof chodził do prywatnego przedszkola w Alejach Ujazdowskich. Zapamiętano go z tego czasu jako niewysokiego, drobnego i delikatnej urody chłopca – zawsze trzymającego się blisko matki. Po ukończeniu szóstego roku życia rozpoczął naukę w szkole ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim, w której pracowała Stefania. W  1931 r. Baczyński jako dziesięciolatek został uczniem gimnazjum.